2015

LAM-ordninga vart styrka i 2015 og utgjer no 13 % av spelemidla. Såleis har Kvinnherad idrettsråd fordelt kr. 855.371,- mellom sine medlemer. Dette vart gjort av styret i november og medlemslaga får overført pengane innan 4. desember.

Idrettslag Beløp kr
Folgefonn RC-klubb

1.272,-

Halsnøy IL

99.012,-

Halsnøy OL

2.089,-

Herøysund IL

27.681,-

Husnes Karate Klubb

8.623,-

Kvinnherad Badmintonklubb

2.089,-

Kvinnherad Golfklubb

16.246,-

Kvinnherad Håndballklubb

60.896,-

Kvinnherad Roklubb

3.178,-

Kvinnherad Undervannsklubb

3.723,-

Matre IL

20.603,-

Omvikdalen IL

2.089,-

Perlo kajakkubb

5.628,-

Rosendal Rideklubb

16.791,-

Rosendal TL

127.055,-

IL Strand-Ulv

64.164,-

IL Ternen

17.063,-

IL Trio

314.639,-

Uskedal IL

62.530,-