2016

Kvinnherad idrettsråd har i 2016 fordelt kr. 901.147,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Dette er ein auke på ca. 5 % frå i fjor og midlane vert overført mot slutten av året.

Årsmøtet har vedteke desse kriteria for fordeling:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl. : 2.500,-
250-500 medl. : 5.000,-
500-750 medl. : 10.000,-
750- medl.: 15.000,-

Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

Styret vedtok denne fordelinga i sitt møte 19.10.2016:

Basis Ressurskontakt Breiddestipend Vekta 6-19 Sum
Folgefonn RC-klubb 0 0 0 0
Folgefonn Sportsskytterlag 0 0 0 0
Halsnøy Idrettslag 1 000 0 88 357 89 358
Halsnøy O-Lag 0 0 0 0
Herøysund Idrettslag 1 000 0 12 802 13 803
Husnes Karateklubb 1 000 0 7 028 8 028
IL Strand-Ulv 1 000 5 000 101 912 107 912
Kvinnherad Badmintonklubb 1 000 2 500 1 004 4 504
Kvinnherad Golfklubb 1 000 0 14 057 15 057
Kvinnherad Handballklubb 1 000 5 000 15 000 61 248 82 248
Kvinnherad Motorsportklubb 1 000 0 1 004 2 004
Kvinnherad Pistolklubb 0 0 0 0
Kvinnherad Roklubb 1 000 0 2 008 3 008
Kvinnherad Sportsskyttarklubb 0 0 0 0
Kvinnherad Undervannsklubb 0 0 0 0
Matre Idrettslag 1 000 2 500 6 777 10 277
Omvikdalen IL 1 000 0 6 024 7 024
Perlo kajakklubb 1 000 2 500 2 761 6 261
Rosendal Rideklubb 1 000 2 500 17 500 7 530 28 530
Rosendal Turnlag 1 000 5 000 142 326 148 326
Ternen, IL 1 000 5 000 35 644 41 644
Trio idrettslag 1 000 15 000 205 330 221 330
Uskedal idrettslag 1 000 10 000 17 500 79 321 107 821
Valen Ride- og Kjøreklubb 1 000 0 3 012 4 012
 Sum 18 000 55 000 50 000 778 147 901 147

Namn og kontaktinformasjon til ressurskontakt med vara må meldast til idrettsrådet innan 2. oktober for å telja med ved fordeling av LAM dette året.