Ressurskontakt

Foto: Norges Idrettsforbund
Barnas idrettsdag. Foto: Per-Åge Eriksen

Ressurskontakten er ein person som skal vere idrettslaget sin kontaktperson og koordinator for barn og ungdom med lita betalingsevne, med flyktningsbakgrunn, minoritetsbakgrunn eller andre særskilde utfordringar. Ressurskontakten vil vere kontaktledd mellom idrettslaget og andre aktørar som arbeider med integrering og barnefattigdom. Kommunen opprettar eit felles forum der alle ressurskontaktane deltek.

Barnefattigdom er eit prioritert område nasjonalt, og i Kvinnherad vil kommunen i nokre år frametter gjennomføra prosjekt for å gje barn og ungdom frå låginntektsfamiliar betre moglegheiter til å delta i organiserte fritidsaktivitetar. Idrettsrådet følgjer dette arbeidet, og fleire idrettslag har allereie vist si interesse.  Gjennom nettverket for ressurskontaktar vil det venteleg også by seg moglegheiter for finansiering av tiltak i klubbane.

Kommunen sin ressurskontakt er Anja Thunhold, anja.thunhold@kvinnherad.kommune.no.

Her er oversikt over registrerte ressurskontaktar i idrettslagane i Kvinnherad:

IdrettslagNamnTlf.E-post
Kvinnherad HandballklubbLillian Gjuvsland482 28 198lillianfgjuvsland@gmail.com
Trio IlAnne Kari Enes951 96 467enesannekari@gmail.com
Perlo kajakklubbSverre Bjørnevik970 24 324spar.sabovik@spar.no
Strand-Ulv IlJarle Andresen971 66 659jarle.andresen@hotmail.com
Uskedal IlPer Korsvold481 60 803fonna11@online.no
Ternen IlGro R. Saghaug997 17 598gros75@gmail.com
Ternen IlYngvar Skarveland (vara)918 59 215
Halsnøy IlMonica Hansen971 29 664monicah2179@hotmail.com
Halsnøy IlHeidi Bolette Jakobsen (vara)951 24 349heidi.jakobsen@kvinnherad.kommune.no
Kvinnherad GolfklubbHåkan Bjørk926 43 379post@golfen.no
Omvikdalen IlHildegunn Furdal408 80 172
hildegunn.furdal@kvinnherad.kommune.no
Herøysund IlRenate Handeland959 66 248renate_handeland@hotmail.com
Rosendal TurnlagJonathan Byrkjenes908 65 722jonathan@rosendal-turnlag.no

Manglar ditt lag på lista? Send namn, adresse, telefonnummer,  e-postadresse og klubb/idrettslag til post@kvinnheradidrettsrad.no.