2023 – Ekstrainnsats til like mogelegheiter

Kvinnherad idrettsråd tok imot i juni ekstra midlar kr 190.513,- til fordeling til idrettslag lokalt for deira arbeid for inkludering av born og ungdom i alderen 6-19 år. Her kan du finne Tildelingbrev til idrettsråd frå Norges idrettsforbund, datert 26. mai 2023.

Årsmøtet vedtok den 21.06.2023 å fordele desse midlane i medhald av kriteria for fordeling av LA-midlar 2023, dvs.:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 5.000,-
250-500 medl.: 7.500,-
500-750 medl.: 15.000,-
750- medl.: 12.000,-

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

IdrettslagBasisRessurskontaktVekta 6-19Sum
Folgefonn RC-klubb
Folgefonn Sportsskytterlag
Halsnøy Idrettslag1 0005 00012 78618 786
Halsnøy O-lag
Herøysund Idrettslag1 0005 0006376 637
Husnes karateklubb1 0003 2364 236
Idrettslaget Ternen1 0005 0005 09311 093
Il Strand-Ulv1 0007 5009 28417 784
Kvinnherad Badmintonklubb
Kvinnherad Bogeskytterklubb
Kvinnherad Golfklubb1 0005 0001 0087 008
Kvinnherad Handballklubb1 0005 00010 66416 664
Kvinnherad Motorsportklubb1 0005 9956 995
Kvinnherad Pistolklubb
Kvinnherad Roklubb1 000
Kvinnherad Sykkelklubb1 0004771 477
Kvinnherad Undervannsklubb
Matre Idrettslag1 0004771 477
Omvikdalen Idrettslag1 0005 0003 3429 342
Perlo Kajakklubb1 0005 0007966 796
Rosendal Rideklubb1 0002 1223 122
Rosendal Turnlag1 0007 50016 76525 265
Trio Idrettslag1 00015 00026 68542 685
Uskedal Idrettslag1 0005 0005 14611 146
Sum16 00070 000104 513190 513