2020

Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr 989.942 i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2020 med kriteria for fordeling som i forrige år:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-

Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

Styret vedtok denne fordelinga 18.09.2020:

IdrettslagBasisRessurskontaktBreiddestipendVekta 6-19Sum
Folgefonn RC-klubb
Folgefonn Sportsskytterlag
Halsnøy Idrettslag1 0002 50064 09167 591
Halsnøy O-lag
Herøysund Idrettslag1 0002 50013 36516 865
Husnes karateklubb1 00016 40217 402
Idrettslaget Ternen1 0002 50035 84239 342
Il Strand-Ulv1 0005 00061 96467 964
Kvinnherad Badmintonklubb
Kvinnherad Bogeskytterklubb1 0002 1263 126
Kvinnherad Golfklubb1 0002 5006074 107
Kvinnherad Handballklubb1 0005 000104 185110 185
Kvinnherad Motorsportklubb1 00016 70617 706
Kvinnherad Pistolklubb
Kvinnherad Roklubb1 00021 87022 870
Kvinnherad Sykkelklubb1 0004 8605 860
Kvinnherad Undervannsklubb
Matre Idrettslag1 0009 11210 112
Omvikdalen Idrettslag1 0005 00033 10839 108
Perlo Kajakklubb1 0002 5006 0759 575
Rosendal Rideklubb1 00015 49116 491
Rosendal Turnlag1 0005 000129 700135 700
Trio Idrettslag1 00015 000325 009341 009
Uskedal Idrettslag1 0005 00058 92764 927
Valen Ride- og Kjøreklubb
Sum18 00052 500919 442989 942