Idrettsstipend

Foto: Norges Idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Det vert årleg delt ut en idrettsstipend for å stimulera til satsing for unge idrettsutøvarar, dommarar, idrettsleiarar og idrettslag, med fokus på aktivitet og arrangement.

Idrettsstipendet skal delast ut blant idrettslaga som vil gjennomføra arrangement eller andre tiltak for å auke deltaking og idrettsleg trivnad hjå barn og ungdom.

Stipendmottakaren må vere idrettslag registrert i Kvinnherad og medlem i Norges idrettsforbund.

Stipendet er på inntil kr 50.000. Søknad om stipend skal rettast til Kvinnherad idrettsråd, frist er oppgitt i søknadskjemaet nedanfor. Idrettsrådet er jury for tildeling.

Les elles ”Statuttar for Kvinnherad breiddestipend” for vidare informasjon.

Søknadskjema breiddestipend KIR 2022