Idrettsstipend

Foto: Norges Idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Det vert årleg delt ut en idrettsstipend for å stimulera til satsing for unge idrettsutøvarar, dommarar, idrettsleiarar og idrettslag, med fokus på aktivitet og arrangement.

Idrettsstipendet skal delast ut blant idrettslaga som vil gjennomføra arrangement eller andre tiltak for å auke deltaking og idrettsleg trivnad hjå barn og ungdom.

Stipendmottakaren må vere idrettslag registrert i Kvinnherad og medlem i Norges idrettsforbund.

Stipendet er på inntil kr 50.000. Søknad om stipend skal rettast til Kvinnherad idrettsråd innan 1. oktober. Idrettsrådet er jury for tildeling.

Les elles ”Statuttar for Kvinnherad breiddestipend” for vidare informasjon.

Søknadskjema breiddestipend KIR 2019