Idrettsstipend

Foto: Norges Idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Det skal årleg delast ut to idrettsstipend for å premiera oppnådde resultat eller stimulera til satsing for unge idrettsutøvarar, dommarar, idrettsleiarar og idrettslag.

Det eine er eit elitestipend for utøvarar som allereie har, eller har potensiale til å få, gode resultat på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det andre er eit breiddestipend for idrettslag som vil gjennomføra arrangement eller andre tiltak for å auke deltaking og idrettsleg trivnad hjå barn og ungdom.

Idrettsrådet er jury for tildeling.

2019

I 2019 vert det berre gjort tildeling av breiddestipend.

Om breiddestipendet

Idrettslag registrert i Kvinnherad som er medlem i Norges idrettsforbund kan søkja. Målgruppa for tiltaket/prosjektet må vere born og ungdom i alderen 6-19 år. Idrettslag som har felles prosjekt kan søkja i fellesskap, og da må eit av dei samarbeidande laga stå som søkjar på vegne av dei alle. Stipendet er på inntil kr 50.000. Les elles ”Statuttar for Kvinnherad Idrettsstipend” for vidare informasjon.

Utfylt søknad skal sendast som vedlegg til post@kvinnheradidrettsrad.no

Søknadsfrist er 14. oktober 2019. Søknadar motteke etter dette vert ikkje behandla.

Svar på søknaden vert sendt per e-post til søkjaren sin kontaktperson innan 1. desember 2018.

Søknadsskjema kan lastast ned på denne lenka:

Søknadskjema breiddestipend KIR 2019