2022

Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr 1.092.143,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2022 med kriteria for fordeling som i forrige år:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-

Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

Styret vedtok denne fordelinga på styremøtet den 01.11.2022.

IdrettslagBasisRessurskontaktBreddestipendVekta 6-19Sum
Folgefonn RC-klubb
Folgefonn Sportsskytterlag
Halsnøy Idrettslag1 0002 50020 00082 951106 451
Halsnøy O-lag
Herøysund Idrettslag1 0002 5004133 913
Husnes karateklubb1 00033 01534 015
Idrettslaget Ternen1 0002 500246 82530 325
Il Strand-Ulv1 0005 00075 11081 110
Kvinnherad Badmintonklubb
Kvinnherad Bogeskytterklubb
Kvinnherad Golfklubb1 0002 5008 25411 754
Kvinnherad Handballklubb1 0005 00070 98374 483
Kvinnherad Motorsportklubb1 00026 00027 000
Kvinnherad Pistolklubb
Kvinnherad Roklubb1 0001 000
Kvinnherad Sykkelklubb1 0003 3024 302
Kvinnherad Undervannsklubb
Matre Idrettslag1 0004 5405 540
Omvikdalen Idrettslag1 0002 50033 42836 928
Perlo Kajakklubb1 0002 5008 66712 167
Rosendal Rideklubb1 00016 09517 095
Rosendal Turnlag1 0005 00015 000140 728161 728
Trio Idrettslag1 00015 00015 000398 248429 248
Uskedal Idrettslag1 0002 50051 58655 086
Sum17 00045 00050 000980 1431 092 143