2018

Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr. 1.008.865,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2018 med kriteria for fordeling som i forrige år:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-

Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

Styret vedtok denne fordelinga i sitt møte 16.10.2018:

Idrettslag Basis Ressurskontakt Breiddestipend Vekta 6-19 Sum
Folgefonn RC-klubb
Folgefonn Sportsskytterlag
Halsnøy Idrettslag 1 000 5 000 25 000 91 323 122 323
Halsnøy O-Lag
Herøysund Idrettslag 1 000 13 491 14 491
Husnes Karateklubb 1 000 14 183 15 183
IL Strand-Ulv 1 000 5 000 69 876 75 876
Kvinnherad Badmintonklubb 1 000 2 500 1 384 4 884
Kvinnherad Golfklubb 1 000 2 500 17 988 21 488
Kvinnherad Handballklubb 1 000 5 000 25 000 94 090 125 090
Kvinnherad Motorsportklubb 1 000 13 491 14 491
Kvinnherad Pistolklubb
Kvinnherad Roklubb 1 000 692 1 692
Kvinnherad Sykkelklubb 1000 3 459 4 459
Kvinnherad Undervannsklubb
Matre Idrettslag 1 000 2 500 13 491 16 991
Omvikdalen IL 1 000 19 026 20 026
Perlo kajakklubb 1 000 2 500 4 151 7 651
Rosendal Rideklubb 1 000 2 500 23 869 27 369
Rosendal Turnlag 1 000 5 000 136 639 142 639
Ternen, IL 1 000 2 500 29 403 32 903
Trio idrettslag 1 000 15 000 268 088 284 088
Uskedal idrettslag 1 000  5 000 67 455 73 455
Valen Ride- og Kjøreklubb 1 000 2 767 3 767
 Sum 19 000 55 000 50 000 884 865 1 008 865