Ressurskontakt

Foto: Norges Idrettsforbund
Barnas idrettsdag. Foto: Per-Åge Eriksen

Ressurskontakten er ein person som skal vere idrettslaget sin kontaktperson og koordinator for barn og ungdom med lita betalingsevne, med flyktningsbakgrunn, minoritetsbakgrunn eller andre særskilde utfordringar. Ressurskontakten vil vere kontaktledd mellom idrettslaget og andre aktørar som arbeider med integrering og barnefattigdom. Kommunen opprettar eit felles forum der alle ressurskontaktane deltek.

Barnefattigdom er eit prioritert område nasjonalt, og i Kvinnherad vil kommunen i nokre år frametter gjennomføra prosjekt for å gje barn og ungdom frå låginntektsfamiliar betre moglegheiter til å delta i organiserte fritidsaktivitetar. Idrettsrådet følgjer dette arbeidet, og fleire idrettslag har allereie vist si interesse.  Gjennom nettverket for ressurskontaktar vil det venteleg også by seg moglegheiter for finansiering av tiltak i klubbane.

Her er oversikt over registrerte ressurskontaktar i Kvinnherad:

Idrettslag Namn Tlf.
Matre Il Bjørn Rune Bergane 994 28 732
Rosendal Rideklubb Berit Skåle Hansen 414 78 963
Kvinnherad Badmintonklubb Javier Araya 971 86 379
Kvinnherad Handballklubb Monika Høyer Haugland 478 44 074
Il Trio Anne Kari Enes 951 96 467
Perlo kajakklubb Sverre Bjørnevik 970 24 324
Rosendal Turnlag Mariann Risdal 958 32 001
Rosendal Turnlag Olav Måkestad (vara) 971 94 230
Il Strand-Ulv Ingvild Tholo Åsen 480 51 848
Uskedal Il Per Korsvold 481 60 803
Il Ternen Gro R. Saghaug 997 17 598
Il Ternen Yngvar Skarveland (vara) 918 59 215
Halsnøy Il Monica Hansen 971 29 664
Halsnøy Il Heidi Bolette Jakobsen (vara) 951 24 349
Kvinnherad Golfklubb Håkan Bjørk 926 43379

Manglar ditt lag på lista? Send namn, adresse, telefonnummer,  e-postadresse og klubb/idrettslag til post@kvinnheradidrettsrad.no.