2017

Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr. 936.811,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2017 med kriteria for fordeling som i fjor:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-

Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

Styret vedtok denne fordelinga i sitt møte 14.11.2017:

Idrettslag Basis Ressurskontakt Breiddestipend Vekta 6-19 Sum
Folgefonn RC-klubb
Folgefonn Sportsskytterlag
Halsnøy Idrettslag 1 000 5 000 84 420 90 420
Halsnøy O-Lag
Herøysund Idrettslag 1 000 10 374 11 374
Husnes Karateklubb 1 000 10 731 11 731
IL Strand-Ulv 1 000 2 500 64 746 68 246
Kvinnherad Badmintonklubb 2 500 2 500
Kvinnherad Golfklubb 1 000 2 500 19 317 22 817
Kvinnherad Handballklubb 1 000 5 000 50 000 98 014 154 014
Kvinnherad Motorsportklubb 1 000 11 447 12 447
Kvinnherad Pistolklubb
Kvinnherad Roklubb 1 000 2 146 3 146
Kvinnherad Sykkelklubb 1000 715 1 715
Kvinnherad Undervannsklubb
Matre Idrettslag 1 000 2 500 12 878 16 378
Omvikdalen IL 1 000 43 999 44 999
Perlo kajakklubb 1 000 2 500 7 870 11 370
Rosendal Rideklubb 1 000 2 500 14 666 18 166
Rosendal Turnlag 1 000 5 000 120 550 126 550
Ternen, IL 1 000 2 500 34 698 38 198
Trio idrettslag 1 000 10 000 217 848 228 848
Uskedal idrettslag 1 000  5 000 63 315 69 315
Valen Ride- og Kjøreklubb 1 000 3 577 4 577
 Sum 18 000 47 500 50 000 821 311 936 811