2023

Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr 1.109.915,- i ordinære lokale aktivitetsmidlar (LAM) til idrettslaga i Kvinnherad. 

Kriteria for fordeling som var vedtatt av Årsmøtet den 21.06.2023 var følgjande:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 5.000,-
250-500 medl.: 7.500,-
500-750 medl.: 15.000,-
750- medl.: 12.000,-

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

IdrettslagBasisRessurskontaktVekta 6-19Sum
Folgefonn RC-klubb
Folgefonn Sportsskytterlag
Halsnøy Idrettslag1 0005 000125 261131 261
Halsnøy O-lag
Herøysund Idrettslag1 0005 0006 23712 237
Husnes karateklubb1 00031 70532 705
Idrettslaget Ternen1 0005 00049 89655 896
Il Strand-Ulv1 0007 50090 95799 457
Kvinnherad Badmintonklubb
Kvinnherad Bogeskytterklubb
Kvinnherad Golfklubb1 0005 0009 87515 875
Kvinnherad Handballklubb1 0005 000104 471110 471
Kvinnherad Motorsportklubb1 00058 73259 732
Kvinnherad Pistolklubb
Kvinnherad Roklubb1 000
Kvinnherad Sykkelklubb1 0004 6785 678
Kvinnherad Undervannsklubb
Matre Idrettslag1 0004 6785 678
Omvikdalen Idrettslag1 0005 00032 74438 744
Perlo Kajakklubb1 0005 0007 79613 796
Rosendal Rideklubb1 00020 79021 790
Rosendal Turnlag1 0007 500164 242172 742
Trio Idrettslag1 00015 000261 436277 436
Uskedal Idrettslag1 0005 00050 41656 416
Sum16 00070 0001 023 9151 109 915