2021

Kvinnherad idrettsråd har i 2021 fått frå NIF kr 1.090.899,- i ordinære aktivitetsmidlar, samt kr 129.811,- i ekstraordinære aktivitetsmidlar. Kr 50.000,- vert lagt til breddestipendet, som då utgjer i 2021 tilsaman kr 100.000,-. Resterande var fordelt mellom idrettslaga i Kvinnherad i samsvar med kriteria for fordeling som i forrige år:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-

Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

Styret vedtok denne fordelinga på styremøtet den 27.10.2021.

IdrettslagBasisRessurs-kontaktBredde-stipendOrdinære LAM Vekta 6-19Ekstraordinære LAM Vekta 6-19Sum
Folgefonn RC-klubb
Folgefonn Sportsskytterlag
Halsnøy Idrettslag1 0005 00045 00092 57512 972156 547
Halsnøy O-lag
Herøysund Idrettslag1 0002 50015 1602 12420 784
Husnes karateklubb1 00019 0312 66722 698
Idrettslaget Ternen1 0002 50024 5153 43531 450
Il Strand-Ulv1 0002 50055 1587 72966 387
Kvinnherad Badmintonklubb
Kvinnherad Bogeskytterklubb
Kvinnherad Golfklubb1 0002 50020 0005 48476829 752
Kvinnherad Handballklubb1 0005 00035 000111 28415 594167 878
Kvinnherad Motorsportklubb1 00028 3863 97733 362
Kvinnherad Pistolklubb
Kvinnherad Roklubb1 0007 7411 0859 826
Kvinnherad Sykkelklubb1 0003 2264524 678
Kvinnherad Undervannsklubb
Matre Idrettslag1 000645901 735
Omvikdalen Idrettslag1 0002 50021 9343 07428 508
Perlo Kajakklubb1 0002 5007 4191 04011 959
Rosendal Rideklubb1 00019 9992 80223 801
Rosendal Turnlag1 0005 00094 18813 198113 386
Trio Idrettslag1 00015 000373 20552 295441 500
Uskedal Idrettslag1 0002 50046 4496 50956 458
Sum17 00047 500100 000926 399129 8111 220 710