2019

Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr. 1.009.507,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2019 med kriteria for fordeling som i forrige år:

Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.

Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-

Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.

Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).

Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.

Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.

Styret vedtok denne fordelinga i sitt møte 26.11.2019:

IdrettslagBasisRessurskontaktBreiddestipendVekta 6-19Sum
Folgefonn RC-klubb
Folgefonn Sportsskytterlag
Halsnøy Idrettslag 1 0002 50066 04069 540
Halsnøy O-Lag
Herøysund Idrettslag 1 0002 50012 48515 985
Husnes Karateklubb 1 00014 78515 785
Idrettslaget Ternen1 0005 00042 38448 384
Il Strand-Ulv1 0005 00069 32675 326
Kvinnherad Badmingtonklubb
Kvinnherad Bogeskytterklubb1 0002 6283 628
Kvinnherad Golfklubb1 0002 5002 6286 128
Kvinnherad Handballklubb1 0005 00050 00097 253153 253
Kvinnherad Motorsportklubb1 00016 75617 756
Kvinnherad Pistolklubb
Kvinnherad Roklubb
Kvinnherad Sykkelklubb1 0003 6144 614
Kvinnherad Undervannsklubb
Matre Idrettslag1 0007 5578 557
Omvikedalen Idrettslag1 0005 00031 54237 542
Perlo Kajaklubb1 0002 5003 9437 443
Rosendal Rideklubb1 00022 34223 342
Rosendal Turnlag1 00010 000133 395144 395
Trio Idrettslag1 00015 000290 774306 774
Uskedal Idrettslag1 0005 00065 05471 054
Valen Ride- og Kjøreklubb
Sum17 00060 00050 000882 5071 009 507