Nyhende

Innkalling til årsmøte

Idrettsrådet held årsmøte mandag 3. juni 2024, kl. 18.30 i Kvinnherad Arena på Husnes. Alle idrettslaga i Kvinnherad som er medlem i Norges idrettsforbund er hjarteleg velkomne!

Continue Reading

Barneidrettstrenar – kurs i Kvinnherad – januar 2024

Påmeldingsfrist: 09.01.2024

Continue Reading

Ekstraløyving frå Kulturdepartementet

Kvinnherad idrettsråd tok imot i juni ekstra midlar kr 190.513,- til fordeling til idrettslag lokalt for deira arbeid for inkludering av born og ungdom i alderen 6-19 år.

Continue Reading

Innkalling til årsmøte

Idrettsrådet held årsmøte onsdag 21. juni 2023, kl. 18.00 i Rådhuset (kommunestyresalen) i Rosendal. Alle idrettslaga i Kvinnherad som er medlem i Norges idrettsforbund er hjarteleg velkomne!

Continue Reading

KIR på synfaring i Kvinnherad Arena

Kvinnherad idrettsråd hadde stor glede av å få en sniktitt på nye Kvinnherad Arena i dag.

Continue Reading

Ekstraløyving frå Vestland fylkeskommune

Vi oppfordrar alle idrettslaga i kommunen til å søkje på denne ekstraløyvinga frå Vestland Fylkeskommune. Søknadsfristar 15. november 2022 og 15. mars 2023.

Continue Reading

Breiddestipend 2022

No er det tid for ny søknad! Frist 25. oktober 2022.

Continue Reading

Innkalling til årsmøte

Idrettsrådet held årsmøte tysdag 14. juni 2022, kl. 18.00 i Rådhuset (kommunestyresalen) i Rosendal. Alle idrettslaga i Kvinnherad som er medlem i Norges idrettsforbund er hjarteleg velkomne!

Continue Reading

Innkalling til årsmøte

Idrettsrådet held årsmøte mandag 21. juni 2021, kl. 18.00 i Rådhuset (kommunestyresalen) i Rosendal. Alle idrettslaga i Kvinnherad som er medlem i Norges idrettsforbund er hjarteleg velkomne!

Continue Reading

Frist for årsmøter er 15. juni

Idrettslag må i utgangspunktet halde eit fysisk årsmøte innan utgangen av mars. Som følgje av pandemien har NIF bestemt at fristen utsetjast til 15. juni 2021.

Continue Reading