Lokale aktivitetsmidlar (LAM), ressurskontakt og breiddestipend

Kvinnherad idrettsråd skal i år fordela kr 936 811,- i aktivitetsmidlar (LAM) til idrettslaga i
Kvinnherad. Midlane vert overført mot slutten av året.

Continue Reading