Breiddestipend 2016 er tildelt

Kvinnherad idrettsråd gjorde tildeling av breiddestipend for Kvinnherad i styremøte 19. oktober 2016.
Det var kome tre søknadar om tildeling av breiddestipend. Alle søknadane stettar kriteria for tildeling.

Continue Reading