Ekstraløyving frå Vestland fylkeskommune

Vi oppfordrar alle idrettslaga i kommunen til å søkje på denne ekstraløyvinga frå Vestland Fylkeskommune.

Søknadsfristar 15. november 2022 og 15. mars 2023.

Vestland fylkeskommune har gjort vedtak om å løyve totalt 5 millionar kroner til idretten i Vestland for å styrke arbeidet med å gjenopprette aktivitet i den organisert idretten. No kan idrettslag tilslutta Vestland idrettskrets søke om støtte.

Om kriterium og praktiske opplysningar les her:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/tilskudd/ekstraloyving-fra-vestland-fylkeskommune-2022-og-2023/