Månad: juni 2018

Søk momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer.

Continue Reading

Konferanse for frivillige lag

Kvinnherad kommune har sett i gong eit arbeid med å laga ein frivilligplan og i samband med dette organiserer kommunen kveldskonferanse for frivillige lag og organisasjonar i Kvinnherad. 

Continue Reading