Skribent: idriftdev

Bjarte Solheim, IL Trio

Idrettsstipend i støypeskeia

Idrettsrådet samarbeider med kommunen om etablering av eit idrettsstipend for Kvinnherad. Stipendet er førebels på skissestadiet og innspel vert motteke med takk!

Continue Reading

Gjennomført søkekurs

I samarbeid med Kvinnherad kommune heldt idrettsrådet den 7. september 2015 kurs for idrettslag som vil søka om spelemidlar til idrettsanlegg.

Continue Reading

Vedtekter / lover på høyring

Styret i Kvinnherad Idrettsråd vil be årsmøtet 2016 om å vedta lover for idrettsrådet og har sendt eit utkast på høyring til medlemene, kommunen og idrettskrinsen.

Continue Reading

Ny hall vil løfta lokalidretten

Den politiske leiinga i Kvinnherad kommune ønskjer å nytta inntekter frå kraftutbygging til å finansiera ny idrettshall på Husnes. Idrettsrådet rosar denne vilja.

Continue Reading