Aktivitetsmidlar og ressurskontakt

Om lag 900.000 kroner i lokale aktivitetsmidlar skal fordelast til idrettslaga i Kvinnherad hausten 2016. Dei laga som opprettar ressurskontaktar vil få eit ekstra beløp. Ressurskontakten vil vere  idrettslaget sin kontaktperson og koordinator for barn og ungdom som kan ha behov for litt ekstra bistand. Meir om ressurskontakt finn du her.

Kriterium for fordeling av lokale aktivitetsmidlar (LAM) finn du her.