Corona – oppfordring og informasjon

Pga fare for spredning av Corona virus oppfordrer Idrettsrådet alle sine medlemsklubber å innstille all aktivitet inntil situasjon er avklart. Dette for å hjelpe til med forebyggende tiltak mot spredning.

I Kvinnherad kommunen er alle haller og gymsaler allerede stengt, all breddefotball er stoppet fra NFF foreløpig ut april og sentralt fra håndballen har NHF stoppet all kampaktivitet ut sesongen.

Vi oppfordrer alle klubber til å følge med og rette seg etter de vedtak og råd som kommer fra sine respektive forbund / idrettsgrener.

På vegne av
Kvinnherad idrettsråd

Richard Erlandsen
Styreleder