Registrering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund ber idrettslagene om å rapportere økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. 

Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  NIF skriver at svarene fra idrettslagene er imidlertid veldig viktige for at idrettsforbundet skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter.

Hva skal rapporteres?

NIF ønsker estimerte tall for både inneværende (mars) og kommende (april, mai, juni) perioder. Dersom idrettslaget ser at det er vesentlige awik fra det som er estimert, er det mulig å oppdatere de ulike periodene med korrekte opplysninger fortløpende.

Hvem kan rapportere?

For å rapportere opplysninger må du inneha minst en av følgende roller/verv i et idrettslag, gruppe, allidrett eller bedriftsidrettslag:
• Leder
• Adm. Leder
• Daglig leder
• Nestleder
• Styremedlem
• Kasserer
• Sekretær
• Org.ansvarlig
• Medlemsansvarlig

Link til rapportering finner du på nyhetsidene til NIF.