Invitasjon til årsmøte i KIR

Til idrettslaga i Kvinnherad

Idrettsrådet held årsmøte tysdag 24. mai 2016 kl. 18.00 i rådhuset, Rosendal (kommunestyresalen).

Forslag som skal handsamast på årsmøtet, må vere sendt til styret seinast to veker før årsmøtet, dvs. at vi må ha mottatt sakene innan 10. mai. Forslag skal sendast med e-post til post@kvinnheradidrettsrad.no.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker vil ma. vedtekter, lokale aktivitetsmidlar, idrettsstipend for Kvinnherad, kontingentsatsar, aktivitetsutvikling mm. stå på saklista.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokument med framlegg til årsmøtet vert gjort tilgjengeleg seinast ei veke før årsmøtet på heimesida til idrettsrådet:  www.kvinnheradidrettsrad.no.

Det vert enkel servering.

Vi håper ditt idrettslag stiller med ein eller fleire representantar på årsmøtet. Velkomen skal de vera!