LAM 2020 – gladmelding

80 prosent av LAM fordeles direkte til idrettslagene nå!
Som i fjor ble det avsatt 372 millioner kroner i Lokale aktivitetsmidler (LAM).

Likviditetssituasjonen er for tiden svært krevende for mange idrettslag. Norges idrettsforbund har derfor planer om at så snart NIF har fått tildelingsbrev og beløp, umiddelbart blir iverksatt en fordeling av 80 prosent av dette beløpet, mens de resterende 20 prosent blir fordelt av idrettsrådene i løpet av høsten.

Les mer om dette i denne linken.