Sakliste og dokument til årsmøtet 2017

Sakliste med dokument for årsmelding, rekneskap, arbeidsprogram, budsjett og framlegg til ulike saker finn du her: http://kvinnheradidrettsrad.no/wp-content/uploads/2017/05/Sakliste_aarsmoete_2017_KIR.pdf