Informasjonsmøte om utleige av bygg

Kvinnherad kommune invitera til informasjonsmøte om «nye» retningsliner for fast utleige av bygg.

Det er over eit år sidan kommunestyret vedtok nyre retningsliner for utleige av kommunale lokal og nye prisar for utleige.  Kommunen har jobba med å få på plass felles retningsliner, rutinar og sjekklister.  Det er viktig at alle som har eit ansvar for ei gruppe blir med på møtet.

Kommunen vil informera om:

  1. Skjema for utfylling av ønska treningstider
  2. Informasjon om framtidig elektronisk bestilling og elektronisk nøkkelsystem
  3. Reinhaldsrutinar, Sjekkliste og gebyr ved manglande reinhald
  4. Prisar for leigetakarar
  5. Bassengrutinar

Stad: Husnes kulturhus, festsalen

Tid: 28 mai, klokka 18.00,

eller

Stad: Rosendal kommunestyresalen

Tid: 30 mai, klokka 18.00

Ver gild å sende invitasjon vidare slik at flest mogeleg får denne informasjonen.