Aktivitetsmidlar og ressurskontakt

Om lag 900.000 kroner i lokale aktivitetsmidlar skal fordelast til idrettslaga i Kvinnherad hausten 2016. Dei laga som opprettar ressurskontaktar vil få eit ekstra beløp.

Continue Reading