Send søknad om breiddestipend no

Alle idrettslag i Kvinnherad med aktivitetar for barn og ungdom kan søkja om breiddestipend til tiltak eller prosjekt for aldersgruppa 6-19 år.

Continue Reading