Månad: november 2017

LA-midlar for 2017 er fordelt

Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr 936 811,- i lokale aktivitetsmidlar (LAM) til idrettslaga i Kvinnherad. Midlane vert overført frå Hordaland idrettskrets i desember.

Continue Reading

Breiddestipend 2017 er tildelt

Kvinnherad idrettsråd gjorde tildeling av breiddestipend for Kvinnherad i styremøte 24. oktober 2017.

Continue Reading