Ekstraløyving frå Kulturdepartementet

Kvinnherad idrettsråd tok imot i juni ekstra midlar kr 190.513,- til fordeling til idrettslag lokalt for deira arbeid for inkludering av born og ungdom i alderen 6-19 år. Her kan du finne Tildelingbrev til idrettsråd frå Norges idrettsforbund, datert 26. mai 2023.

Årsmøtet vedtok den 21.06.2023 å fordele desse midlane i medhald av kriteria for fordeling av LA-midlar 2023. Du finn oversyn her.