Ekstraløyving frå Kulturdepartementet

Kvinnherad idrettsråd tok imot i juni ekstra midlar kr 190.513,- til fordeling til idrettslag lokalt for deira arbeid for inkludering av born og ungdom i alderen 6-19 år.

Continue Reading