Ekstraløyving frå Vestland fylkeskommune

Vi oppfordrar alle idrettslaga i kommunen til å søkje på denne ekstraløyvinga frå Vestland Fylkeskommune. Søknadsfristar 15. november 2022 og 15. mars 2023.

Continue Reading