Frist for årsmøter er 15. juni

Idrettslag må i utgangspunktet halde eit fysisk årsmøte innan utgangen av mars. Som følgje av pandemien har NIF bestemt at fristen utsetjast til 15. juni 2021, slik at så mange som mogleg kan gjennomføre eit fysisk årsmøte. Dersom dette ikkje lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftleg innan 15. juni.

På denne siden til NIF fin du fleire svar på ulike spørsmål om årsmøter og ting i lys av koronasituasjonen.