Velkomen til anleggskonferanse!

Kvinnherad idrettsråd inviterer til ei samling med fokus på situasjonen for idrettsanlegg i Kvinnherad.

Onsdag 15. mars 2017, kl. 18 – 21

Kulturhuset Husnes (møterom 1 & 2)

Det er fleire målsettingar for samlinga:

 • Hjelpe idrettslag vidare med sine planar om nye anlegg
 • Inspirere til utvikling og samarbeid på tvers av greiner og geografi
 • Kartleggje behov og ønskje om innhald i ny fleirbrukshall på Husnes. Korleis kan ny hall best tene heile Kvinnherad? Er det idrettsgreiner med spesielle behov?

Program

 • Velkomen v/ idrettsrådet
 • Helsing v/ ordføraren
 • Anleggssituasjonen i Kvinnherad, overordna v/ Linda Øen, Kvinnherad kommune og korte, førebudde innlegg frå idrettslag og Hordaland idrettskrins
 • Finansiering av idrettsanlegg v/ Linda Øen, Kvinnherad kommune
 • Ny fleirbrukshall på Husnes
  • Resultat frå brukarundersøking v/ Monika Høyer Haugland
  • Presentasjon av forprosjekt v/ Knut Prestnes
  • Prosjektering og utbygging v/ Anne Guri Haugerud Kildal, Kvinnherad kommune
 • Drøfting av anleggsbehov generelt og innhald i ny fleirbrukshall spesielt (plenum)

Send påmelding med tal deltakarar frå ditt idrettslag til post@kvinnheradidrettsrad.no innan 10. mars.