Barna i fokus

KIR og Kvinnherad kommune er opptatt av barnefattigdom og den viktige jobben å tilrettelegge for at alle skal, uavhengig av økonomi, kunne få delta i organisert idrett, hvis de ønske det. Det er også mange barn som enten psykisk eller fysisk blir misbrukt. Disse er det viktig å få ivaretatt og få identifisert.

Idrettslag som er medlemmer av KIR og som har oppgitt dedikert ressurskontakt får tildelt penger gjennom LA-midlene. For å dele erfaringer, synspunkter, diskutere tilskuddsordninger og se til at LAM treffer der de skal, og ikke minst få dette på dagsorden, inviteres ressurskontakter til en samling mellom KIR, ressurskontakter og Kvinnherad kommune.

Dato: 22. november 2018
Tidspunkt: kl. 18-20
Sted: Uskedalen

Send påmelding til: post@kvinnheradidrettsrad.no

Dette er ett veldig viktig tema og vi håper at mange deltar. Velkommen til en etterlengtet samling der vi skal ha barna i fokus.