Send søknad om breiddestipend no

Alle idrettslag i Kvinnherad med aktivitetar for barn og ungdom kan søkja om breiddestipend til tiltak eller prosjekt for aldersgruppa 6-19 år. Idrettslag som har felles prosjekt kan søkja i fellesskap, og da må eit av dei samarbeidande laga stå som søkjar på vegne av dei alle. Stipendet er på inntil kr 50.000. Søknadsfrist er 14. oktober 2019.

For meir informasjon om kriteria og for søknadsskjema gå til Idrettstipend.