Kurs i spelemidlar

15. mai 2019 ønskjer vi deg velkomen til gratis kurs i spelemiddelordninga.
Lag, organisasjonar og eldsjeler er velkomne!

Arrangør: Kvinnherad kommune – kulturkontoret, i samarbeid med Kultur og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune.

Stad: Rådhuset i Rosendal, kommunestyresalen

For kommunalt tilsette: kl. 12-14

For lag og organisasjonar: kl. 18-20

Veldig viktig at dei rette personar i kvar klubb får denne invitasjonen – ver venleg å sende informasjon vidare.

For meir info og påmelding klikk her.