Søk midler til inkludering

Idrettslag har fått en unik mulighet til å rette fokus mot barn og unge fra familier med lav betalingsevne i norsk idrett gjennom Bufdirs støtteordning, «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier».

Fristen er 10. desember.

Les mer om tilskuddsordningen her på NIF sine sider: www.idrettsforbundet.no

Er det spørsmål om hva man kan søke om midler til og hvordan man skriver en søknad, ta gjerne kontakt med:

Klubbutvikler inkludering: elise.barsnes@fotball.no / elise.barsnes@handball.no